Tuchola

Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Tucholi to placówka wyposażona w najnowocześniejsze kardiomonitory, pompy infuzyjne, stymulatory, nadzór telemetryczny nad pacjentami Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownię Echokardiografii wyposażoną w 2 najwyższej klasy echokardiografy, Pracownię Prób Wysiłkowych, Pracownię Elektrofizjologii, które pozwalają na obserwację parametrów życiowych pacjentów metodami nieinwazyjnymi i inwazyjnymi w trakcie ich pobytu na sali OINK oraz w razie potrzeby na pozostałych salach Oddziału.

Telefon zawałowy

Oddział Kardiologii Inwazyjnej w Tucholi W przypadkach nagłych prosimy o telefon:

52 336-05-77

Zadzwoń

Telefon sekretariat

W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z numerem:

52 336-05-77

Zadzwoń

Opis Placówki

W strukturze Oddziału znajduje się Pracownia Kardiologii Inwazyjnej i Ośrodek Implantacji Stymulatorów, wyposażone w najnowszej generacji cyfrowy angiograf Innova 2100 Optima produkcji GE Medical Systems oraz niezbędny, najnowocześniejszy sprzęt do funkcjonowania pracowni.

W oddziale Kardiologii Inwazyjnej leczeni są pacjenci z chorobą wieńcową, ostrymi zespołami wieńcowymi, zaburzeniami rytmu i przewodnictwa, wadami serca. W ramach Oddziału wykonujemy zabiegi kardiologii interwencyjnej: koronarografię, angioplastykę tętnic wieńcowych -(„balonikowanie”),

wszczepianie stentów do tętnic wieńcowych, w tym również stentów uwalniających leki antyproliferacyjne (DES). W Oddziale są zatrudnieni lekarze specjaliści: kardiolodzy i interniści. Zespół pielęgniarski Oddziału to wysoko wykwalifikowane pielęgniarki i pielęgniarze mający wieloletnie doświadczenie w kardiologii interwencyjnej i intensywnej opiece kardiologicznej.

Trasa Dojazdu