Pracownia Rezonansu Ostrów Wielkopolski

 

 

 Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Ostrowie Wielkopolskim

Tomografia Rezonansu Magnetycznego wykorzystuje bezpieczne dla pacjenta zjawisko rezonansu magnetycznego przy użyciu zaawansowanych technik. Jest obecnie najnowocześniejszą i najbardziej dokładną, nieinwazyjną metodą obrazowania ludzkiego ciała. Nie wywołuje żadnych niepożądanych reakcji biologicznych u pacjenta i nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego.

Wskazania do badania

Ze względu na czułość i specyficzność oraz bezpieczeństwo metody znajduje ona obecnie zastosowanie w diagnostyce praktycznie wszystkich schorzeń. Bardzo dobra rozdzielczość tkankowa obrazu uzyskiwanego w MR powoduje że jest on dedykowany głównie do diagnostyki chorób układu nerwowego i narządu ruchu. Przeciwwskazania do wykonania badania są związane z potencjalną interakcją ferromagnetyków w polu magnetycznych. Dlatego też badań MRI nie wykonuje się w przypadku obecności w organizmie elementów metalowych takich jak protezy, stenty, implanty, opiłki metalowe. Pacjentki w ciąży powinny przed badaniem zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego. Szczegółowy zakres przeciwwskazań jest uwzględniany przy przeprowadzaniu wywiadu przed wykonaniem badania.

Przebieg badania

Przed badaniem przeprowadza się szczegółowy wywiad wykluczający istnienie przeciwwskazań do jego wykonania. Metalowe przedmioty (również te będące elementem ubioru) oraz urządzenia elektroniczne (np. telefon komórkowy) należy pozostawić w pomieszczeniu przygotowawczym. Pacjent jest informowany o przebiegu badania i sposobie komunikacji z technikiem podczas trwania całej procedury. Technik układa pacjenta na stole MR do którego przypina odpowiednie cewki diagnostyczne – rodzaj anteny dzięki której komputer odtwarza obraz badanych narządów. W systemach zamkniętych stół z pacjentem jest wsuwany do okola aparatu. W zależności od rodzaju badania i badanej okolicy czas trwania badania wynosi od około 20 do 60 minut. Wymagane jest leżenie bez ruchu, ponieważ ma to wpływ na jakość uzyskiwanych obrazów.

Uruchomiany aparat MRI emituje dźwięki o różnym natężeniu które w indywidualnych przypadkach mogą być odczuwane jako nieprzyjemne. W celu złagodzenia dyskomfortu stosuje się ochronne słuchawki. Podczas badania MR zachodzi czasem potrzeba podania środka kontrastowego dla lepszego uwidocznienia zmian w badanych narządach.

Badanie Rezonansu Magnetycznego jest opisywane przez lekarza radiologa. W przypadku pacjentów z klaustrofobią oraz dzieci istnieje możliwość wykonania badania w systemie otwartym, niskopolowym.

Przygotowanie do badania

Dla uzyskania najlepszej jakości obrazu pacjent w czasie badania powinien pozostawać we względnym bezruchu. W celu wyeliminowania artefaktów ruchowych w szczególnych przypadkach ma uzasadnienie zastosowanie odpowiednich środków farmakologicznych.

Sprzęt

Nasze placówki wyposażone są w doskonałej jakości tomografy MR renomowanych producentów, pozwalające na uzyskiwanie najlepszej jakości obrazów przy jednoczesnym skróceniu czasu badania.

Dysponujemy zarówno tradycyjnym sprzętem jak i tzw. wersją "otwartą". Jego cechą charakterystyczną jest "otwarcie" urządzenia z trzech stron. Zapewnia to pacjentom znacznie wyższy komfort i mniejszy stres w trakcie badania.

Wynik badania

Pacjent otrzymuje wynik w formie cyfrowej na płycie CD/DVD oraz w formie opisu lekarskiego. Istnieje możliwość odpłatnego uzyskania wydruku na kliszy.